HÌNH THỨC THANH TOÁN

Quý Khách hàng có thể lựa chọn các hình thức thanh toán:

– Chọn hình thức thanh toán

+ Thanh toán khi nhận hàng

+ Thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng.