Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014

Căn cứ Luật chứng khoán của Nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Dược liệu và Thực Phẩm Việt Nam

Ngày 27/06/2020 Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực Phẩm Việt Nam đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

 DHCD WEWELL 4

Tại đại hội Chủ tịch hội đồng quản trị & Tổng giám đốc Ông Bùi Tiến Vinh đã báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2019 cũng như kế hoạch định hướng năm 2020.

Ông Phạm Công Thành – Giám đốc tài chính của công ty thông qua đại hội các tờ trình về Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; Phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020; Thông qua thù lao của hội đồng quản trị, ban kiểm soát; Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2020; Thay đổi mô hình quản trị; Sửa đổi điều lệ và hoạt động theo cơ cấu quản trị mới.

Đại hội có sự tham dự của của các cổ đông và người được ủy quyền đại diện cho 8 020 620 cổ phiếu, chiếm 91,1434% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

 DHCD WEWELL 3

13 nội dung về báo cáo, tờ trình và các phương án trong hoạt động cũng như chiến lược kinh doanh được đại hội thông qua với tỉ lệ tán thành cao từ 99,9424%-100%.

Khâu chuẩn bị của ban tổ chức rất chu đáo, cùng với sự rõ ràng minh bạch trong các báo cáo đã nhận được sự tin tưởng và ủng hộ từ phía các cổ đông.

 DHCD WEWELL 2

Hi vọng thời gian tới Công ty cổ phần Dược liệu và Thực Phẩm Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển theo đúng định hướng, đạt được kỳ vọng của ban lãnh đạo cũng như nhận được sự đồng hành hỗ trợ từ phía các cổ đông.

 DHCD WEWELL 1

 

——————————————
? WEWELL – Thảo Dược Cho Cuộc Sống.
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 277, đường Vạn Xuân, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, Hà Nội
 0369 277 277
? https://vinaherbfoods.com

Fanpage: Wewell – Nước Uống Thuần Thảo Dược
#wewell #thuanthaoduoc #chống_nắng #đẹp_da #thải_độc
#wewell #detox #sứckhoẻ #giảm_cân #ngủ_ngon

 

 

 

 

 

 

XEM THÊM