Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2021

– Căn cứ theo luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020

– Căn cứ theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược liệu và thực phẩm Việt Nam

Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 vào sáng ngày 19/04/2021 tại văn phòng trụ sở của công ty.

Tại đại hội, Đoàn chủ tịch đã thông qua 02 báo cáo và 08 tờ trình tới các cổ đông bao gồm:

1.Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020

2. Báo cáo của ban tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021

3. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

4. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận ăm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021,

5. Tờ  trình thông qua mức thù lao cho HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

6. Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

7. Tờ trình thông qua điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty; Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi

8. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

9. Tờ trình thông qua Phương án huy động vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

10. Tờ trình thông qua Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

Về tình hình hoạt động sản xuất và kinh doanh năm 2020 công ty đạt được: 110% kế hoạch doanh thu và 207% kế hoạch lợi nhuận, Tổng tài sản tăng 34% và nguồn vốn chủ sở hữu tăng 48%.

Kế hoạch năm 2021: Doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh là khoảng 233 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là khoảng 8 tỷ đồng;

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, khẩn trương cùng với sự đóng góp ý kiến, biểu quyết và bỏ phiếu của các cổ đông, đại hội kết lúc vào lúc 11 h40 phút cùng ngày.

Đại hội đã hoàn thành bầu cử HĐQT nhiệm kỳ mới 2021-2026 với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Hình ảnh một số sản phẩm mới của  công ty:

? WEWELL – Thảo Dược Cho Cuộc Sống.
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 277, đường Vạn Xuân, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, Hà Nội
 0369 277 277
? https://vinaherbfoods.com

Fanpage: Wewell – Nước Uống Thuần Thảo Dược
#wewell #thuanthaoduoc #chống_nắng #đẹp_da #thải_độc
#wewell #detox #sứckhoẻ #giảm_cân #ngủ_ngon

XEM THÊM